donderdag 26 september 2013

Spirituele terugvorderingen over de hele wereld luiden een nieuwe "Jubilee Revolutie" in

Een ITCCS Laatste Nieuws Update: 
Rome, Equinox zondag, 
22 September, 2013
 
Spirituele terugvorderingen over de hele wereld luiden een nieuwe  "Jubilee Revolutie" in - schulden, wetten worden nietig verklaard.

Traditionele ouderlingen, de sjamanen en geestelijken hebben zich vandaag bij het Vaticaan en in ten minste zes andere landen verzameld om een nieuw spiritueel regime in te wijden dat de Kerk van Rome teniet verklaard en vervangt alsmede de Goddeloze wetten en economieën. 
 
Zich beroepend op goddelijke autoriteit, hebben de gesloten ceremonies geleid tot eenentwintig dagen van wereldwijd gebed en vasten namens "alle slachtoffers van een valse kerk en haar geest van leugens en moord".
 
In Rome hebben negen ouderlingen een heilige cirkel ceremonie gehouden bij de Via della Conciliazione tegenover het St. Pieter's Plein om de "cyclus van exorcisme aldaar begonnen  in 2009 af te maken", volgens deelnemer Broer Ciaran Ui Niall Wexford, Ierland. Hij heeft die ook al tijdens de inleiding van de procedure
uitgesproken:
 
"Het Romeinse pausdom is schuldig bevonden door de rechter van de mensen omdat het eerder was veroordeeld door God. Goddelijk vonnis kent geen compromis of ontduiking, en zegt: 
 
"Ik, de Here God ben tegen de valse herders en zal hen en hun kwaad vernietigen.' En dus zijn we vandaag getuige van de spirituele waarheid dat de regel van Rome voorbij is, want God heeft al deze kunstmatige autoriteit op aarde, en alle onrechtvaardige heersers, al dan niet religieus, ontbonden."
 
Soortgelijke plechtigheden vonden plaats in Londen, Cork, Amsterdam, Boston, Vancouver en acht andere steden en werden vergezeld door de bezetting en het in beslag nemen van katholieke kerken door burgers ondersteund door een 'common law' mandaat.
De Spirituele Terugvordering werd vergezeld van een wereldwijde media statement die de volle omvang van de Equinox zondag Jubilee actie verduidelijkt. Een gedeelte hiervan luidt als volgt:
Op 4 augustus 2013 is het concern dat zich de Kerk van Rome noemt rechtmatig van de Staat gescheiden en is publiekelijk verklaard tot een wereldwijde criminele organisatie, zonder aanzien of autoriteit.
 
Vandaag, Equinox zondag, 22 September, 2013, dezelfde criminele entiteit is geestelijk van de Staat gescheiden en tot kwelduivel en anti-Christ verklaard en verbannen uit de wereld. Christenen zijn nu vrij om trouw te zijn aan Christus alleen binnen hun eigen zelfstandige huisgemeenten, los van het bedrijf van het afvallige pausdom en bemiddelende godsdienst. 
Want het recht van God woont in ieder menselijk hart en niet in instellingen.
 
De afgenomen sociale en economische mondiale orde, historisch opgericht door de corporatie van de Kerk van Rome is eveneens van de Staat gescheiden volgens de Jubilee Leviticus Wetten van Vernieuwing en de Gelijkheid binnen de nieuwe Jubilee wij gelovigen zijn die, als teken van de nieuwe schepping.
 
De wereld en de grond mag uitrusten van het onrecht, de hebzucht en de woekerwinst. Alle schulden en rente zijn geannuleerd, en het land en haar rijkdom is geplaatst voor het algemeen, zodat alle mensen kunnen baden in vrede en gelijkheid, want God wil het zo. Laat alle mensen samenkomen tot deze nieuwe Jubilee onder de directe orde van God en de natuurwetten.
 
In Ierland, Canada en Amerika, hebben katholieke geestelijken hun plan al aangekondigd om uit te willen treden  uit Rome en  hun eigen nationale, op congregatie gebaseerde kerken te stichten, volgens NON (Niet in Onze Naam), een in Dublin gevestigde groep. Een soortgelijke beweging is begonnen in het mid-westen van Amerika in een Common Law Congregatie Beweging, die er naar streeft christelijke kerken op te richten op gewoonterecht en die niet gebonden zijn aan de Staat noch Admirality Law of  Canon Law.
 
NON en de Jubilee Congregational Movement kan worden bereikt op thecommonland@gmail.com
 
Uitgegeven door The International Tribunal into Crimes of Church and State (Brussels)
 
Zie onderstaande youtube-links voor meer updates, waaronder nieuwe bewijzen voor Genocide in Canada.
 
Zie het bewijs van Genocide in Canada en andere misdaden tegen de onschuldigen:
 http://www.hiddennolonger.com/ en op de websites van The International Tribunal into Crimes of Church and State: http://www.itccs.org/ en http://www.itccs.tv/ .
 

Een Internationale, meer-talige ITCCS site kunt u hier vinden: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

De complete Common Law Court vorderingen over Genocide in Canada kun u hier vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE

Geen opmerkingen:

Een reactie posten