zondag 8 september 2013

Spirituele bijeenkomst 22 September - Rome

 Italiaanse Politici ontmoeten Kevin Annett & ITCCS voor het plannen van een "uitgebreide campagne om het Vaticaan te de-seculariseren" 


Spirituele bijeenkomst 22 September - Rome

 

 
Maandag 26 augustus 2013
 
De strijd voor rechtvaardigheid door de slachtoffers van de Rooms-Katholieke kerk heeft dit afgelopen weekend een grote stap voorwaarts gezet.
Twee politieke partijen in Italië hebben zich bereid verklaard om met vooraanstaande leden van het ITCCS samen te komen. Tijdens die vergadering, die in september gaat plaatsvinden, zullen plannen gemaakt worden om, wat in een intern overzicht wordt genoemd: "Een alomvattende politieke en juridische strijd om de-secularisatie van de kerk en deze onder de rechtsstaat en de democratische controle te brengen".
 
Deze campagne heeft tevens als doel een beroep tot nietigverklaring te doen van het zogenaamde "Lateral Treaty" tussen Italië en Vaticaanstad die de kerk beschermd tegen vervolging voor haar misdaden tegen de menselijkheid.
 
Geïnspireerd door de "Brusselse Declaratie van de ITCCS van 4 augustus die de Roomse kerk tot transnationale criminele organisatie onder de Internationale Wet verklaarde, zijn de Italiaanse partijen het erover eens geworden dat de tijd aangebroken is voor een "doorslaggevende politieke actie in Italië ten behoeve van alle slachtoffers van het pausdom".
 
De betrokken partijen zijn momenteel permanent vertegenwoordigd in het Italiaanse Huis van Afgevaardigden en de Senaat.
De overeenkomst voor informele gesprekken met ITCCS vertegenwoordigers, waaronder ITCCS Field secretary dominee Kevin Annett, is gemaakt op zaterdag
24 augustus tijdens een gezamenlijke conferentie van hun respectievelijke leidinggevende organen.
 
Deze feiten werden diezelfde dag naar het ITCCS Centraal Bureau in Brussel gecommuniseerd via een gezamenlijk communique, getekend door de woordvoerders van de twee partijen met hun pseudoniemen "Massimo" en "Maria".
 
Sprekend vanuit Washington D.C heeft rev. Kevin Annett vandaag de ontwikkeling toegejuicht als de "doorbraak waar we allemaal op gewacht hebben".
 
Onze campagne is altijd wezenlijk van politieke aard geweest vanwege de enorme omvang van de geïnstitutionaliseerde misdaad waarmee we te maken hebben.
Dus is het verheugend dat Italiaanse politici eindelijk maatregelen nemen de macht van de katholieke kerk als een crimineel lichaam te ontkrachten en te beperken- en ze zich niet laten tegenhouden door het geld en de invloed van het Vaticaan, hetgeen tot nu toe het geval was.
 
"Ik ben ervan overtuigd dat hun moedig voorbeeld niet onopgemerkt zal blijven bij andere politici en regeringen".
 
Om veiligheidsredenen zullen beide partijen hun vergaderingen met de ITCCS in september ergens in Italië in het geheim voeren
en op een geheime locatie in Zwitserland.
 
Intussen gaat de geplande samenkomst van spirituele oudsten en overlevenden van martelingen binnen de kerk in het Vaticaan op zondag 22 september met nieuwe kracht vooruit.
 
Onder de titel van "A Global Assembly of Spiritual Reclamation", (Een wereldwijde bijeenkomst van Spirituele terugvordering) zal de equinox happening gelijktijdige samenkomsten, kerkbezettingen en "kerkelijke gemeente exorsismes"(uitdrijvingen)inhouden op dezelfde dag in Katholieke kerken in eenentwintig landen.
 
In een verklaring van 20 augustus uitgegeven door: Not in Our Name! (Non!), een coalitie van Katholieke en Protestante geestelijken gevestigd in Amerika en die de Assembly co-sponseren, staat,
 
"Het Vaticaan is reeds legaal ontheven en schuldig bevonden van gruwelijke misdaden in de common law rechtbanken van de mensheid. Nu gaan we deze kerk geestelijk destabiliseren en een nieuwe manier creëren voor christenen om hun erfenis van Imperial christendom, kerk-beschermde kind verkrachting en genocide te beëindigen. Christus is niet de kerk.
 
"Deze vergadering is een daad van berouw en exorcisme, gedaan door middel van de wil van God en de minste van Gods kinderen. Nu is het tijd voor alle ware christenen de onechte kerk te verlaten, en laat de dode zielen in Rome hun eigen doden begraven."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten