zondag 3 augustus 2014

Een doorbraak in het nieuws over het gerechtelijk onderzoek tegen paus FranciscusEen doorbraak in het nieuws over het gerechtelijk onderzoek tegen paus Franciscus uitgegeven door het Departement voor Burgerlijke Aanklachten te BrusselWoensdag, 11 juni, 2014

Publiek Informatie Bulletin No. 5


In dit Rapport:

·       Ierse baby's zijn mogelijk ritueel vermoord: Nieuwe ooggetuigen in Ierland en Nederland beschrijven meer Negende Cirkel moorden. Belangrijke namen hierbij George Soros, Prins Friso en de Nederlandse Minister President.

·       Direct Action Units bereiden een stopzetting voor van de Negende Cirkel rituelen bij kerken in Montreal en Dublin.

·       Canadese common law Hoven dagvaarden onder de autoriteit van een nieuwe Republiek

·       Het verkrachten van een kind is geen misdaad binnen de Katholieke kerk: bekentenis van aartsbisschop voor het Amerikaanse gerecht is een oproep waarom het allemaal moet worden gestopt.

Tuam, Ierland en Brussel:

De stoffelijke resten van ongeveer 800 baby's die gevonden zijn in cisternen bij het Katholieke St. Mary's Mothers en Babies Home bij Tuam “dragen tekenen van rituele moorden” volgens een bron binnen de Garda, de Ierse politiemacht.

“Mensen van het forensisch onderzoek hebben ons verteld dat uit de samenstelling van de stoffelijke resten en de sporen van herhaaldelijke onthoofdingen en ontleding van de lijkjes leken op de gebruikelijke sporen van ritualistische moorden... Deze kinderen waren niet gewoon in stukken gesneden, maar ze waren afgeslacht.¨
  
De Ierse regering en de Rooms Katholieke kerk hebben hun eigen interne onderzoek van het massagraf aangekondigd en hebben de locatie afgesloten zonder de verklaring dat het hier gaat om een locatie waar zich zware misdaden hebben voorgedaan. Dit is de standaard procedure van elke institutionele verheimelijking. Honderden demonstranten trokken vandaag in Dublin naar de Irish Dail, of het Parlement, met de vraag een volledig onderzoek in te stellen met de mogelijkheid tot vervolging.

Ondertussen, terwijl de rechtszaak volgens Gewoonterecht tegen Paus Franciscus en anderen in verband met kinderhandel en moord doorgaat in Brussel, heeft een nieuwe Nederlandse getuige meer licht geworpen op de Negende Cirkel Satanische netwerken en hun links naar kindermoorden in Engeland, België en Ierland.

De getuige, een gepensioneerde ambtenaar, heeft namen genoemd van negen toprechters, politici, Bilderbergerlid George Soros en Prins Friso, de broer van de huidige koning van Nederland, als zijnde deelnemers aan kindermoorden die zij gadesloeg in Oudergem, België en in Zwolle, Nederland tussen 1996 en 2000. De getuige gaf haar verklaring op videotape afgelopen maandag aan de gerechtelijke onderzoekers.

“In bossen in de buurt van Oudergem, maakten zij jacht op deze naakte kinderen en schoten ze neer.... ze sneden de penissen af van de dode jongens en hielden ze omhoog als trofeeën. Ik zag Belgische soldaten patrouilleren in de bossen om de mannen die daar aan het jagen waren te beschermen. Mannen als Prins Friso, Koning Albert van België en Mark Rutte, de Minister President. Ook herkende ik de miljardair George Soros bij de jachtpartij. Hij is een goede vriend van Friso's vrouw, Mabel Wisse Smit.¨

Friso, de jongere broer van de Nederlandse Koning Willem, is vorig jaar plotseling gestorven in een ziekenhuis terwijl hij aan het herstellen was van een ¨ski-ongeval¨. Zijn dood kwam net voor de publieke bekendmaking van kindermoord door hooggeplaatsten. Het was Laurent Louis, een voormalig Belgische Parlementslid, die deze bekendmaking deed.    

De getuige beschrijft ook de aanwezigheid van ¨een Katholieke Prelaat¨ bij een op zichzelf staande moord op drie criminele jonge tieners in de omgeving van Zwolle, Nederland in 2004. 

“Een crimineel syndicaat, genaamd De Octopus levert de kinderen door ze uit detentiecentra voor jongeren (jeugdgevangenissen) te halen. Er waren er die dag drie van hen, twee jongens en een meisje. Alle drie werden ze verkracht en gemarteld totdat ze dood waren. Dit was in een huis in de buurt van Zwolle. Een van de gangsters was de eigenaar van het huis. Friso was er en een of andere vooraanstaand Katholiek geestelijke. Ik herkende hem niet want hij sprak Engels, maar ik herinner me dat Friso hem ¨De Ier¨ noemde en hij ook zinspeelde op de Negen of de Groep van Negen of zo iets. ¨  

De getuige was aanwezig bij het moorden en is een voormalig lid van het vermeende ¨Octopus¨ syndicaat die de drugshandel in handen hebben in België en Nederland. Zij is de vierde insider die naar buiten komt met het beschrijven van rituele moorden door topfunctionarissen in zowel Nederland als België.

Negende Cirkel Rituelen doelwit voor ontmanteling

Montreal en Dublin:

Professioneel getrainde sheriffs zijn zich aan het voorbereiden om geplande Negende Cirkel Heilige Rituelen deze zomer en herfst te ontmantelen in Katholieke kerken in Montreal, Canada en in Dublin, Ierland. De deelnemers worden dan gearresteerd en aangeklaagd wegens moord.

De sheriffs worden momenteel getraind in de Direct Action Units (DAU) die zijn opgericht door de
Common Law Court of Justice in Brussels (Het Gerechtshof onder Gewoonterecht te Brussel) en  een groot aantal lokale afdelingen.

De verklaring van het Sheriffs Departement luidt:

Onze doelwitten zijn twee kathedralen waar het vermoorden van baby's volgens het Negende Cirkel ritueel is gepland op 15 augustus en bij nieuwe maan in september. Deze kathedralen zijn: Pro Cathedral in Dublin en de Marie Reine du Monde Cathedral in Montreal. Alle aanwezigen zullen worden gearresteerd en aangeklaagd bij het Gerechtshof op verdenking van kindermoord. Wij zullen gebruik maken van alle geweld dat nodig is om het leven van deze kinderen te redden.

Het Departement van de Sheriffs zal de politie in Dublin op de hoogte stellen van hun voornemen en oproepen tot assistentie. In Montreal zal de politie, als uitvoerende macht van de tot crimineel veroordeelde ¨kroon van Engeland¨ worden bevolen om zich terug te trekken en zich niet te mengen in de acties van Sheriffs. Als ze de rechtsorde hinderen, zullen ze worden aangeklaagd wegens samenzwering en tegenwerking.

woensdag 23 juli 2014

In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a.In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a. (Zaak rolnummer  18072014-002)

Uitspraak van de Magistraten van het Hof,

inclusief de meerderheid van stemmen met één afwijkende mening

Afgegeven in Chambers vrijdag, 18 juli 2014


De unanieme uitspraak van het Hof is dat de drie hoofdverdachten Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY zijn veroordeeld en schuldig bevonden zoals ten laste gelegd aan ondersteuning en medeplichtigheid van misdaden tegen de mensheid, inclusief moord, mensenhandel en een persoonlijke betrokkenheid in deze misdaden. Hun schuld is overtuigend gepresenteerd en bewezen buiten elke redelijke twijfel door de eisende partij.

De weigering van de gedaagden om op de rechtsgeldige dagvaardingen te reageren om het ten laste gelegde te ontkennen of te weerleggen, of om een tegenproces in hun eigen verdediging te presenteren, noodzaakte het Hof ertoe om hun zwijgen als een 'de facto pro confesso plea' te beschouwen, waarin hun schuld wordt bevestigd door hun weigering om te pleiten voor hun verdediging. Precedent heeft bevestigd dat pro confesso – de weigering van een gedaagde om te pleiten in een zaak van grote betekenis – de basis geeft voor een rechtvaardige veroordeling en afzetting van leiders en verantwoordelijke kerk- en staatshoofden. (The People in Parliament v. Charles Stuart, January 3, 1649)

In dit precedent bepaalde het Hoger Gerechtshof, ingesteld door het Parlement van Engeland, dat het zwijgen van de kerk- en staatshoofden bij de beschuldigingen tegen hun eigen volk neer komt op een bekentenis door de beschuldigden op al hetgeen tegen hen ten laste werd gelegd (January 22, 1649).

Een van onze collega's biedt een afwijkende mening.

Instemmend met het vonnis dat de drie gedaagden schuldig zijn zoals ten laste gelegd, beweert de magistraat met de afwijkende mening dat pro confesso alleen van toepassing is als er geen andere middelen bestaan om te voorkomen dat zulke heersers die tirannie en agressieve oorlogen tegen hun eigen volk en zijn vrijheid voeren, zoals het geval was in de geciteerde historische zaak.

De collega met de afwijkende mening pleit dat door een veroordeling van de beschuldigden hoofdzakelijk onder een Pro Confesso precedent, hun feitelijke schuld voor de genoemde misdrijven wordt bereikt door een legale formele techniek. Om de verklaring van onze collega te citeren,

“De overweldigende schuld van deze leiders voor onbeschrijfelijke misdaden verlangt dat we ze niet eenvoudig veroordelen op basis van techniek, maar alleen op basis van de bewijslast, zodat hun schuld voor de wereld en het nageslacht glashelder is.”

Het Hof heeft deze afwijkende mening meegenomen in de formulering van haar uiteindelijke oordeel.

Dienovereenkomstig is het unanieme oordeel van het Hof dat:

1.     De aangeklaagden Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY schuldig zijn zoals ten laste gelegd op twee onderdelen: 1. Het organiseren, ondersteunen en het aanzetten tot misdaden tegen de mensheid, inclusief moord en mensenhandel en 2. Aan persoonlijke participatie in het stelselmatig en ritueel verkrachten, martelen en vermoorden van kinderen.

2.     De aangeklaagden zijn veroordeeld tot levenslange opsluiting zonder de mogelijkheid tot gratie of  kwijtschelding en de verbeurdverklaring van hun eigendommen, vermogens en autoriteit.

3.     De gezworen Sheriffs van het Hof en de bij hun aangesloten Direct Action Units, opgericht door het Hof op 1 juni 2014, hebben opdracht gekregen om de veroordeelden te arresteren en op te sluiten in faciliteiten die door het Hof zijn voorzien en hun bezittingen en vermogen in beslag te nemen. Het publiek wordt gevraagd om de Sheriffs bij hun taak te assisteren. Een Internationaal Burgerarrestatiebevel voor onbepaalde tijd zal door het Hof binnen 48 uur na dit oordeel tegen de veroordeelden worden uitgegeven.

4.     Het Hof zal een volledige publiekelijke verklaring maken waarin duidelijk zal blijken dat de basis voor de veroordeling volledig op harde feiten van schuld van de aangeklaagden berust en dat gezien hun weigering zich te verweren en dus het Pro Confesso oordeel een bijkomende factor en niet de basis van de veroordeling was.

5.     Bovendien, om te benadrukken dat deze veroordeling niet alleen bedoeld is voor de topfiguren van de moorddadige regimes, zal het Hof vanaf 1 september 2014 een voortdurend permanent onderzoek instellen om anderen die betrokken zijn in deze zaak te onderzoeken en te vervolgen en bewaren in het permanente dossier van het Hof. Dit onderzoek zal de naam 'Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice' dragen en zal gemachtigd zijn om te dagvaarden en te arresteren en voor te leiden voor het Hof. De Commissie zal een internationaal bereik hebben en geen tijdsrestrictie, zal samenwerking zoeken met gouvernementen, internationale agentschappen en politiemachten met het doel tot vervolgen en het voor altijd stoppen van de mensenhandel, rituele martelingen en moorden van kinderen.

6.     Om de Commissie, haar getuigen, functionarissen en bewijsmateriaal te beschermen zal het Hof het dossier van de zaak van 'het Volk versus Bergoglio ea.' vooralsnog gesloten houden, samen met de identiteit van de getuigen en de functionarissen van het Hof, met de uitzondering van dat wat door een speciale en unanieme autorisatie van het Hof wordt vrijgegeven. De leden van de jury die tot nu toe in de zaak betrokken waren, worden ontlast van hun taak en worden bedankt voor hun inspanningen.

7.     Hierbij sluit de zaak van het Volk versus Bergoglio et al.

Uitgegeven door 'the Judicial Council of The International Common Law Court of Justice', Brussel
19 juli 2014