zondag 3 augustus 2014

Een doorbraak in het nieuws over het gerechtelijk onderzoek tegen paus FranciscusEen doorbraak in het nieuws over het gerechtelijk onderzoek tegen paus Franciscus uitgegeven door het Departement voor Burgerlijke Aanklachten te BrusselWoensdag, 11 juni, 2014

Publiek Informatie Bulletin No. 5


In dit Rapport:

·       Ierse baby's zijn mogelijk ritueel vermoord: Nieuwe ooggetuigen in Ierland en Nederland beschrijven meer Negende Cirkel moorden. Belangrijke namen hierbij George Soros, Prins Friso en de Nederlandse Minister President.

·       Direct Action Units bereiden een stopzetting voor van de Negende Cirkel rituelen bij kerken in Montreal en Dublin.

·       Canadese common law Hoven dagvaarden onder de autoriteit van een nieuwe Republiek

·       Het verkrachten van een kind is geen misdaad binnen de Katholieke kerk: bekentenis van aartsbisschop voor het Amerikaanse gerecht is een oproep waarom het allemaal moet worden gestopt.

Tuam, Ierland en Brussel:

De stoffelijke resten van ongeveer 800 baby's die gevonden zijn in cisternen bij het Katholieke St. Mary's Mothers en Babies Home bij Tuam “dragen tekenen van rituele moorden” volgens een bron binnen de Garda, de Ierse politiemacht.

“Mensen van het forensisch onderzoek hebben ons verteld dat uit de samenstelling van de stoffelijke resten en de sporen van herhaaldelijke onthoofdingen en ontleding van de lijkjes leken op de gebruikelijke sporen van ritualistische moorden... Deze kinderen waren niet gewoon in stukken gesneden, maar ze waren afgeslacht.¨
  
De Ierse regering en de Rooms Katholieke kerk hebben hun eigen interne onderzoek van het massagraf aangekondigd en hebben de locatie afgesloten zonder de verklaring dat het hier gaat om een locatie waar zich zware misdaden hebben voorgedaan. Dit is de standaard procedure van elke institutionele verheimelijking. Honderden demonstranten trokken vandaag in Dublin naar de Irish Dail, of het Parlement, met de vraag een volledig onderzoek in te stellen met de mogelijkheid tot vervolging.

Ondertussen, terwijl de rechtszaak volgens Gewoonterecht tegen Paus Franciscus en anderen in verband met kinderhandel en moord doorgaat in Brussel, heeft een nieuwe Nederlandse getuige meer licht geworpen op de Negende Cirkel Satanische netwerken en hun links naar kindermoorden in Engeland, België en Ierland.

De getuige, een gepensioneerde ambtenaar, heeft namen genoemd van negen toprechters, politici, Bilderbergerlid George Soros en Prins Friso, de broer van de huidige koning van Nederland, als zijnde deelnemers aan kindermoorden die zij gadesloeg in Oudergem, België en in Zwolle, Nederland tussen 1996 en 2000. De getuige gaf haar verklaring op videotape afgelopen maandag aan de gerechtelijke onderzoekers.

“In bossen in de buurt van Oudergem, maakten zij jacht op deze naakte kinderen en schoten ze neer.... ze sneden de penissen af van de dode jongens en hielden ze omhoog als trofeeën. Ik zag Belgische soldaten patrouilleren in de bossen om de mannen die daar aan het jagen waren te beschermen. Mannen als Prins Friso, Koning Albert van België en Mark Rutte, de Minister President. Ook herkende ik de miljardair George Soros bij de jachtpartij. Hij is een goede vriend van Friso's vrouw, Mabel Wisse Smit.¨

Friso, de jongere broer van de Nederlandse Koning Willem, is vorig jaar plotseling gestorven in een ziekenhuis terwijl hij aan het herstellen was van een ¨ski-ongeval¨. Zijn dood kwam net voor de publieke bekendmaking van kindermoord door hooggeplaatsten. Het was Laurent Louis, een voormalig Belgische Parlementslid, die deze bekendmaking deed.    

De getuige beschrijft ook de aanwezigheid van ¨een Katholieke Prelaat¨ bij een op zichzelf staande moord op drie criminele jonge tieners in de omgeving van Zwolle, Nederland in 2004. 

“Een crimineel syndicaat, genaamd De Octopus levert de kinderen door ze uit detentiecentra voor jongeren (jeugdgevangenissen) te halen. Er waren er die dag drie van hen, twee jongens en een meisje. Alle drie werden ze verkracht en gemarteld totdat ze dood waren. Dit was in een huis in de buurt van Zwolle. Een van de gangsters was de eigenaar van het huis. Friso was er en een of andere vooraanstaand Katholiek geestelijke. Ik herkende hem niet want hij sprak Engels, maar ik herinner me dat Friso hem ¨De Ier¨ noemde en hij ook zinspeelde op de Negen of de Groep van Negen of zo iets. ¨  

De getuige was aanwezig bij het moorden en is een voormalig lid van het vermeende ¨Octopus¨ syndicaat die de drugshandel in handen hebben in België en Nederland. Zij is de vierde insider die naar buiten komt met het beschrijven van rituele moorden door topfunctionarissen in zowel Nederland als België.

Negende Cirkel Rituelen doelwit voor ontmanteling

Montreal en Dublin:

Professioneel getrainde sheriffs zijn zich aan het voorbereiden om geplande Negende Cirkel Heilige Rituelen deze zomer en herfst te ontmantelen in Katholieke kerken in Montreal, Canada en in Dublin, Ierland. De deelnemers worden dan gearresteerd en aangeklaagd wegens moord.

De sheriffs worden momenteel getraind in de Direct Action Units (DAU) die zijn opgericht door de
Common Law Court of Justice in Brussels (Het Gerechtshof onder Gewoonterecht te Brussel) en  een groot aantal lokale afdelingen.

De verklaring van het Sheriffs Departement luidt:

Onze doelwitten zijn twee kathedralen waar het vermoorden van baby's volgens het Negende Cirkel ritueel is gepland op 15 augustus en bij nieuwe maan in september. Deze kathedralen zijn: Pro Cathedral in Dublin en de Marie Reine du Monde Cathedral in Montreal. Alle aanwezigen zullen worden gearresteerd en aangeklaagd bij het Gerechtshof op verdenking van kindermoord. Wij zullen gebruik maken van alle geweld dat nodig is om het leven van deze kinderen te redden.

Het Departement van de Sheriffs zal de politie in Dublin op de hoogte stellen van hun voornemen en oproepen tot assistentie. In Montreal zal de politie, als uitvoerende macht van de tot crimineel veroordeelde ¨kroon van Engeland¨ worden bevolen om zich terug te trekken en zich niet te mengen in de acties van Sheriffs. Als ze de rechtsorde hinderen, zullen ze worden aangeklaagd wegens samenzwering en tegenwerking.

woensdag 23 juli 2014

In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a.In de zaak van De Mensen versus Bergoglio e.a. (Zaak rolnummer  18072014-002)

Uitspraak van de Magistraten van het Hof,

inclusief de meerderheid van stemmen met één afwijkende mening

Afgegeven in Chambers vrijdag, 18 juli 2014


De unanieme uitspraak van het Hof is dat de drie hoofdverdachten Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY zijn veroordeeld en schuldig bevonden zoals ten laste gelegd aan ondersteuning en medeplichtigheid van misdaden tegen de mensheid, inclusief moord, mensenhandel en een persoonlijke betrokkenheid in deze misdaden. Hun schuld is overtuigend gepresenteerd en bewezen buiten elke redelijke twijfel door de eisende partij.

De weigering van de gedaagden om op de rechtsgeldige dagvaardingen te reageren om het ten laste gelegde te ontkennen of te weerleggen, of om een tegenproces in hun eigen verdediging te presenteren, noodzaakte het Hof ertoe om hun zwijgen als een 'de facto pro confesso plea' te beschouwen, waarin hun schuld wordt bevestigd door hun weigering om te pleiten voor hun verdediging. Precedent heeft bevestigd dat pro confesso – de weigering van een gedaagde om te pleiten in een zaak van grote betekenis – de basis geeft voor een rechtvaardige veroordeling en afzetting van leiders en verantwoordelijke kerk- en staatshoofden. (The People in Parliament v. Charles Stuart, January 3, 1649)

In dit precedent bepaalde het Hoger Gerechtshof, ingesteld door het Parlement van Engeland, dat het zwijgen van de kerk- en staatshoofden bij de beschuldigingen tegen hun eigen volk neer komt op een bekentenis door de beschuldigden op al hetgeen tegen hen ten laste werd gelegd (January 22, 1649).

Een van onze collega's biedt een afwijkende mening.

Instemmend met het vonnis dat de drie gedaagden schuldig zijn zoals ten laste gelegd, beweert de magistraat met de afwijkende mening dat pro confesso alleen van toepassing is als er geen andere middelen bestaan om te voorkomen dat zulke heersers die tirannie en agressieve oorlogen tegen hun eigen volk en zijn vrijheid voeren, zoals het geval was in de geciteerde historische zaak.

De collega met de afwijkende mening pleit dat door een veroordeling van de beschuldigden hoofdzakelijk onder een Pro Confesso precedent, hun feitelijke schuld voor de genoemde misdrijven wordt bereikt door een legale formele techniek. Om de verklaring van onze collega te citeren,

“De overweldigende schuld van deze leiders voor onbeschrijfelijke misdaden verlangt dat we ze niet eenvoudig veroordelen op basis van techniek, maar alleen op basis van de bewijslast, zodat hun schuld voor de wereld en het nageslacht glashelder is.”

Het Hof heeft deze afwijkende mening meegenomen in de formulering van haar uiteindelijke oordeel.

Dienovereenkomstig is het unanieme oordeel van het Hof dat:

1.     De aangeklaagden Jorge BERGOGLIO, Adolfo PACHON en Justin WELBY schuldig zijn zoals ten laste gelegd op twee onderdelen: 1. Het organiseren, ondersteunen en het aanzetten tot misdaden tegen de mensheid, inclusief moord en mensenhandel en 2. Aan persoonlijke participatie in het stelselmatig en ritueel verkrachten, martelen en vermoorden van kinderen.

2.     De aangeklaagden zijn veroordeeld tot levenslange opsluiting zonder de mogelijkheid tot gratie of  kwijtschelding en de verbeurdverklaring van hun eigendommen, vermogens en autoriteit.

3.     De gezworen Sheriffs van het Hof en de bij hun aangesloten Direct Action Units, opgericht door het Hof op 1 juni 2014, hebben opdracht gekregen om de veroordeelden te arresteren en op te sluiten in faciliteiten die door het Hof zijn voorzien en hun bezittingen en vermogen in beslag te nemen. Het publiek wordt gevraagd om de Sheriffs bij hun taak te assisteren. Een Internationaal Burgerarrestatiebevel voor onbepaalde tijd zal door het Hof binnen 48 uur na dit oordeel tegen de veroordeelden worden uitgegeven.

4.     Het Hof zal een volledige publiekelijke verklaring maken waarin duidelijk zal blijken dat de basis voor de veroordeling volledig op harde feiten van schuld van de aangeklaagden berust en dat gezien hun weigering zich te verweren en dus het Pro Confesso oordeel een bijkomende factor en niet de basis van de veroordeling was.

5.     Bovendien, om te benadrukken dat deze veroordeling niet alleen bedoeld is voor de topfiguren van de moorddadige regimes, zal het Hof vanaf 1 september 2014 een voortdurend permanent onderzoek instellen om anderen die betrokken zijn in deze zaak te onderzoeken en te vervolgen en bewaren in het permanente dossier van het Hof. Dit onderzoek zal de naam 'Permanent Commission into Child Trafficking and Ritual Sacrifice' dragen en zal gemachtigd zijn om te dagvaarden en te arresteren en voor te leiden voor het Hof. De Commissie zal een internationaal bereik hebben en geen tijdsrestrictie, zal samenwerking zoeken met gouvernementen, internationale agentschappen en politiemachten met het doel tot vervolgen en het voor altijd stoppen van de mensenhandel, rituele martelingen en moorden van kinderen.

6.     Om de Commissie, haar getuigen, functionarissen en bewijsmateriaal te beschermen zal het Hof het dossier van de zaak van 'het Volk versus Bergoglio ea.' vooralsnog gesloten houden, samen met de identiteit van de getuigen en de functionarissen van het Hof, met de uitzondering van dat wat door een speciale en unanieme autorisatie van het Hof wordt vrijgegeven. De leden van de jury die tot nu toe in de zaak betrokken waren, worden ontlast van hun taak en worden bedankt voor hun inspanningen.

7.     Hierbij sluit de zaak van het Volk versus Bergoglio et al.

Uitgegeven door 'the Judicial Council of The International Common Law Court of Justice', Brussel
19 juli 2014


zondag 13 oktober 2013

Breaking update uit Ierland : 10 Oktober 2013

Breaking update uit Ierland :

Ontbinding van banden met Rome , Onthulling kindergraven, een Aartsbisschop Smerige Ops Regelingen, en Ierse geestelijken gedwongen om hun loyaliteit te kiezenEen speciaal verslag van het Internationaal Tribunaal tegen Misdaden van Kerk en Staat ( ITCCS ) en haar dochteronderneming, ITCCS Ierland (door ITCCS Centraal toegevoegd met de hulp van Maria Hennessey en Ciaran Ui Niall )

10 Oktober 2013, 22:00 uur

Dublin :
Deze stad aan de rivier de Liffey heeft vier jaar geleden het begin gezien van de vorming van de ITCCS : een grassroots beweging die met succes een paus heeft vervolgd en afgezet en overlevenden van kerk-misdaden in eenentwintig landen heeft samengebracht. Dublin is vandaan wederom getuige van de geboorte van een historische beweging, een uitloper van de ITCCS: een netwerk van rooms-katholieke priesters die erop zijn gericht om met Rome te breken en van de oprichting van een onafhankelijke Ierse kerk die vrij is van enige medeplichtigheid aan de misdaden van het Vaticaan. 

De naam van deze nieuwe groep is 'Niet in Onze Naam (NON)'. Deze groep werd vlak na het ontslag van paus Benedictus, Joseph Ratzinger, afgelopen februari, op een besloten bijeenkomst in Dublin gevormd.Dat ontslag volgde op een publieke aanklacht voor misdaden tegen de menselijkheid door de, bij het ITCCS aangesloten, Common Law Hof van Justitie in Brussel. Ciaran Ui Niall is het pseudoniem van een praktiserende katholieke priester die in de buurt van Wexford- Ierland woont. NON is zijn geesteskind, samen met een groep andere geestelijken die, naar Ciaran eigen woorden "De stank van Rome niet meer kunnen verdragen".

Ciaran sprak vandaag vanuit zijn huis met het ITCCS Central."Het was feitelijk onze eigen kardinaal Sean Brady die ons vorig jaar vertelde dat we geconfronteerd zouden worden met vagevuur en ophanging als we ooit de naam van een kinder-verkrachter in onze gelederen zouden noemen. Dat hij zoiets zegt is al een misdaad op zich, zoals ik de wet begrijp. En dan heb ik het over God's wet en niet alleen de wet van de mens. Zodra Paus Benedictus was afgetreden, in werkelijkheid gedwongen was daartoe, was dat voor mij een teken. Ik wist dat iemand moest beginnen met te zeggen: nee, het kerkrecht moet vervloekt worden " .

Sinds maart heeft Ciaran meer dan twintig medepriesters uit heel Ierland verenigd die zich achter zijn groep geschaard hebben. Binnenkort zullen ze naar buiten komen met een eis dat de regering de fiscale vrijstellingen en voorrechten van de rooms-katholieke kerk afschaft zolang die verbonden is aan een "bewezen transnationale criminele organisatie zoals het Vaticaan". En nu al hebben Ciaran en zijn groep steun van buiten de kerk .

Mary Hennessey, een alleenstaande moeder die in Connemara woont is een organisator voor de ITCCS in Ierland.

"Een groep moeders en ik zijn samengekomen om ons te verbinden aan de ITCCS toen we over Ratzinger hoorden" zei ze vandaag."We zijn gewoon strontziek van deze schofterige priesters en bisschoppen die ongestraft blijven voor het beschadigen van onze kinderen, terwijl het Hof haar ogen hiervoor sluit. Al spoedig hoorden we van Ciaran en zijn we samen gekomen. Maar we vechten op een breder front dan Niet in Onze Naam. Ten eerste vechten we ervoor dat iedere priester die een kind schaadt uit het ambt gezet wordt. En we willen het soort van de massagraven-onderzoek dat de ITCCS in Canada heeft doorgedrukt om de kinderen te vinden die in katholieke scholen en sweatshops gestorven zijn, zoals in bijvoorbeeld in de Magdalena wasserijen. Maar net als in Canada, verbergen de smeerlappen ook hier hun vuiligheid. "Niet in Onze Naam en ITCCS Ierland zullen in het begin van het nieuwe jaar (2014)op een persconferentie in Dublin een gezamenlijke campagne aankondigen. Hun plannen zijn onder andere om aan te dringen op een nationale "afscheiding van Rome" referendum. Openbare bijeenkomsten op bekende plaatsen van massagraven van kinderen die in katholieke tehuizen e.d. gestorven zijn. En het in publiek noemen van namen en tevens de voorgenomen burger-arrestaties van de bekende kind-verkrachtende priesters overal in Ierland.

" We zullen er bij iedere priester op aandringen een publieke eed af te leggen om onvoorwaardelijk kinderen te verdedigen door het noemen en prijsgeven van namen van kind-verkrachters binnen de kerk, zelfs als dat betekent dat dat het huidige beleid van de kerk van het 'niet vertellen' tart. ", zegt Ciaran .Nog meer ITCCS Ierland Nieuws: Black Ops (Geheime operaties) en Nieuwe Protesten

Een insider in aartsbisschopdom Diarmuid Martin van Dublin beweerde deze week dat Martin een "smerige operatie" campagne gericht tegen ITCCS activisten en andere Ierse groepen die kindermisbruik en kinderhandel in de katholieke kerk blootleggen, heeft georganiseerd.

Het "smerige ops" plan omvat het vuilspreken en verspreiden van leugens en desinformatie over ds. Kevin Annett en andere ITCCS leiders bij de media en de Garda(nationale politie van Ierland) en te pogen om tegen iedere waarheid in de ITCCS als een "terroristische" groep te brandmerken die gelieerd zou zijn aan de zogenaamde "Freemen on the Land" beweging.

"Dat staat allemaal uitgebreid in een memo die Martin aan een priester gaf bij de pro - kathedraal genaamd Pater Damiaan. Dat is wat ik te horen kreeg", zei de bisdom bron .

"De aartsbisschop heeft ook toestemming gegeven voor de betaling van steekpenningen aan een van de regelmatig terugkerende demonstranten in de kathedraal, zodat deze zich terug zou trekken en/of en zelfs naar de andere kant zou overlopen. Je weet wie deze man is" .Aartsbisschop Diarmuid Martin is de oudste katholieke ambtenaar in Ierland nadat kardinaal Sean Brady vorig jaar werd geschorst als gevolg van een politieonderzoek naar banden die Brady had met veroordeelde kinderverkrachters onder zijn geestelijken.

Elders. Studenten van Universiteit van Cork gingen 4 en 5 oktober de straat op om de arrestatie te eisen van de voormalige paus Benedictus voor het pooieren van onschuldige kinderen" .De studenten maakten twee jaar geleden deel uit van een publiek debat op hun campus tussen Kevin Annett en een Vaticaanse vertegenwoordiger, waarbij een meerderheid van de studenten vóór stemde tijdens een voor-debat in de poll: "Moet de paus worden gearresteerd ? " . De studenten deelden tussen de middag honderden pamfletten uit aan voetgangers op campus en in het centrum van Cork. Een deel van het pamflet bevatte de volgende inhoud:
"Wilt u dat uw belastingsgeld de kindverkrachters in Rome helpt? … Als de burgers van Cork dapper konden vechten en sterven om de Britten te bestrijden en eruit te gooien, alleen maar om hun buitenlandse tirannie vervangen te zien door die van Rome, waarom zouden we dan ook niet die kindermoordenaars in travestieten kleding uit ons midden stoten?"

Uitgegeven 10 October, 2013 ITCCS Central, Brussels

U kunt de ITCCS Ierland of Niet in Onze Naam bereiken via de volgende e-mailadressen:
--
Om bewijzen te zien van de Genocide in Canada en andere misdaden tegen de onschuldigen, ga naar: www.hiddennolonger.com en op de websites van The International Tribunal into Crimes of Church and State op www.itccs.org en www.itccs.tv .

Een internationale en meer-talige ITCCS site kunt u vinden onder: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

De vorderingen van de Complete Common Law Court tegen Genocide in Canada kunt u vinden onder:

https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE (Voorvertoning) - Common Law Court Proceedings - Genocide in Canada (Part One) - 1 hr. 46 mins.

https://www.youtube.com/watch?v=OPKFk_L7y9g (Voorvertoning) - Common Law Court Proceedings - Genocide in Canada (Part Two) - 1 hr. 47 mins.

https://www.youtube.com/watch?v=ormOIlOi4Vc (Voorvertoning) - Final Court Verdict and Sentencing - 8 mins. 30 secs.

https://www.youtube.com/watch?v=IylfBxm3sMg (Voorvertoning) - Authorizations and Endorsements of ITCCS/Kevin Annett by indigenous eyewitnesses - 10 mins.

https://www.youtube.com/watch?v=CReISnQDbBE (Voorvertoning) - Irene Favel, Ooggetuige van de verbranding van een pasgeboren baby door een priester uit Muscowegan Katholieke Indiase Schooll, Saskatchewan, 1944
https://www.youtube.com/watch?v=RBUd3UXt6fI (Voorvertoning) - Nog meer belangrijke getuigenissen voor onze aanklacht tegen genocide in Canada

Kevin Annett is a Nominee for the Nobel Peace Prize (2013). Messages for him can be left at 250-591-4573 (Canada) or 386-323-5774 (USA).

"I gave Kevin Annett his Indian name, Eagle Strong Voice, in 2004 when I adopted him into our Anishinabe Nation. He carries that name proudly because he is doing the job he was sent to do, to tell his people of their wrongs. He speaks strongly and with truth. He speaks for our stolen and murdered children. I ask everyone to listen to him and welcome him."
Chief Louis Daniels - Whispers Wind
Elder, Crane Clan, Anishinabe Nation, Winnipeg, Manitoba

vrijdag 11 oktober 2013

Internationale interventie bevrijdt Canadese gewetens-gevangene Steve Finney

Breaking Global nieuws uit het internationaal tribunaal tegen de misdaden van kerk en staat (ITCCS)

Woensdag, oktober 2, 2013, 4 pm EST

Hij is vrij! Internationale interventie bevrijdt Canadese gewetens-gevangene Steve Finney - "vroege ochtend oproep" aan Ontario's Attorney General versnelt vrijlating van ITCCS leider.
Kitchener, Ontario:

De moed en vastberadenheid van Steve Finney zelf en telefoontjes van de ITCCS en een niet-gouvernementele instantie van de Verenigde Naties aan de regering van Ontario, heeft een poging door lokale rechters en politie om Finney en zijn campagne het zwijgen op te leggen over kinderhandel in Kitchener-Ontario, tegengehouden.

Finney werd vanmiddag door een plotselinge wijziging door lokale overheden vrijgelaten, minder dan twee uur nadat Ontario Attorney General John Gerretsen sprak met de twee ambtenaren van de Rechten van de Mens die de onwettige arrestatie en gevangenneming van Finney hebben gecontroleerd.

Volgens een van deze ambtenaren, die juridisch adviseur van de ITCCS in Brussel is:
"Wij kunnen geen uiteenzetting geven over het gesprek dat we met de procureur-generaal hadden, vanwege een wederzijdse afspraak met Mr. Gerretsen. 
Maar ik kan u zeggen dat wij hem gezegd hebben dat we een motie in voorbereiding hebben voor de Verenigde Naties. Een motie van afkeuring tegen zijn regering voor haar behandeling van Mr. Finney. 
We zouden Finney als een gewetensgevangene gaan benoemen als hij niet was vrijgegeven, aangezien hij duidelijk werd gevangengezet vanwege zijn politieke overtuigingen."

Kitchener 
Rechter Michael Cuthbertson had gisteren Steve Finney verteld dat hij niet op borgtocht vrijgelaten zou worden tenzij hij formeel afstand zou doen van zijn betrokkenheid bij de ITCCS, en iedereen die verbonden is aan het ITCCS het recht zou ontnemen borg te betalen voor Finney. 
De Crown Counsel heeft de ITCCS ook aangevallen tijdens borgtocht hoorzitting en stelde dat Finney's vrouw, Amy Smart, gearresteerd zou kunnen worden voor het posten van ITCCS video's op youtube.

"Ik voel me fantastisch" zei Steve Finney in een kort telefoongesprek direct na zijn vrijlating."Ik ben nu vastberadener om te blijven vechten dan ik vóór de arrestatie was. Wat ik in de Maplehurst gevangenis gezien heb was vreselijk. Mannen die op de vloer slapen in overvolle smerige cellen. 
Maar de 35 mannen in mijn cel weten nu allemaal beter wat hun rechten zijn nadat ik hen verteld had over ons werk en hoe Canada uit elkaar gevallen is. Ik ga morgen de straat op om te strijden voor die jongens en voor onze common law-rechten."

Een volledig video-interview met Steve Finney over zijn campagne, zijn onwettige arrestatie en zijn gevangenschap zal morgen worden geplaatst op www.itccs.org.

Gefeliciteerd en dank aan de honderden mensen die op zo'n korte termijn een rally ter Steve's defensie op poten gezet hebben. We hebben laten zien dat politiestaat tactiek kan worden tegengehouden door mensen die samenwerken.
Laten we nu voortbouwen op deze overwinning en doorgaan met onze Common Law Courts en de strijd voor de Republic of Kanata en soevereine naties overal!

Issued by ITCCS Central, Brussels and Kevin D. Annett, ITCCS Field Secretary

2 October, 2013 9 pm GMT

--
Zie het bewijs van Genocide in Canada en andere misdaden tegen onschuldige mensen op www.hiddennolonger.com en op de websites van het Internationaal Tribunaal in misdaden van kerk en staat bij www.itccs.org en www.itccs.tv .

Een internationale, meertalige ITCCS vindt u op: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

De complete Gemeenschappelijk Hof ontwikkelingen en gerechtelijke procedures van Genocide in Canada zijn te vinden op:

https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE (Voorvertoning - Common Law Court Proceedings - Genocide in Canada  (Deel 1) - 1 uur. 46 minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=OPKFk_L7y9g (Voorvertoning - Common Law Court Proceedings - Genocide in Canada  (Deel Twee) - 1 uur. 47 minuten.

https://www.youtube.com/watch?v=ormOIlOi4Vc (Voorvertoning - Final Court Verdict and Sentencing - 8 minuten. 30 seconden.


https://www.youtube.com/watch?v=IylfBxm3sMg (Voorvertoning - Authorizations and Endorsements of ITCCS/Kevin Annett by indigenous eyewitnesses - 
10 minuten.


Kevin Annett is een Nominee voor the Nobel Peace Prize (2013)Berichten voor hem kunt u achterlaten op nummer 250-591-4573 (Canada) of 386-323-5774 (USA).

donderdag 26 september 2013

Spirituele terugvorderingen over de hele wereld luiden een nieuwe "Jubilee Revolutie" in

Een ITCCS Laatste Nieuws Update: 
Rome, Equinox zondag, 
22 September, 2013
 
Spirituele terugvorderingen over de hele wereld luiden een nieuwe  "Jubilee Revolutie" in - schulden, wetten worden nietig verklaard.

Traditionele ouderlingen, de sjamanen en geestelijken hebben zich vandaag bij het Vaticaan en in ten minste zes andere landen verzameld om een nieuw spiritueel regime in te wijden dat de Kerk van Rome teniet verklaard en vervangt alsmede de Goddeloze wetten en economieën. 
 
Zich beroepend op goddelijke autoriteit, hebben de gesloten ceremonies geleid tot eenentwintig dagen van wereldwijd gebed en vasten namens "alle slachtoffers van een valse kerk en haar geest van leugens en moord".
 
In Rome hebben negen ouderlingen een heilige cirkel ceremonie gehouden bij de Via della Conciliazione tegenover het St. Pieter's Plein om de "cyclus van exorcisme aldaar begonnen  in 2009 af te maken", volgens deelnemer Broer Ciaran Ui Niall Wexford, Ierland. Hij heeft die ook al tijdens de inleiding van de procedure
uitgesproken:
 
"Het Romeinse pausdom is schuldig bevonden door de rechter van de mensen omdat het eerder was veroordeeld door God. Goddelijk vonnis kent geen compromis of ontduiking, en zegt: 
 
"Ik, de Here God ben tegen de valse herders en zal hen en hun kwaad vernietigen.' En dus zijn we vandaag getuige van de spirituele waarheid dat de regel van Rome voorbij is, want God heeft al deze kunstmatige autoriteit op aarde, en alle onrechtvaardige heersers, al dan niet religieus, ontbonden."
 
Soortgelijke plechtigheden vonden plaats in Londen, Cork, Amsterdam, Boston, Vancouver en acht andere steden en werden vergezeld door de bezetting en het in beslag nemen van katholieke kerken door burgers ondersteund door een 'common law' mandaat.
De Spirituele Terugvordering werd vergezeld van een wereldwijde media statement die de volle omvang van de Equinox zondag Jubilee actie verduidelijkt. Een gedeelte hiervan luidt als volgt:
Op 4 augustus 2013 is het concern dat zich de Kerk van Rome noemt rechtmatig van de Staat gescheiden en is publiekelijk verklaard tot een wereldwijde criminele organisatie, zonder aanzien of autoriteit.
 
Vandaag, Equinox zondag, 22 September, 2013, dezelfde criminele entiteit is geestelijk van de Staat gescheiden en tot kwelduivel en anti-Christ verklaard en verbannen uit de wereld. Christenen zijn nu vrij om trouw te zijn aan Christus alleen binnen hun eigen zelfstandige huisgemeenten, los van het bedrijf van het afvallige pausdom en bemiddelende godsdienst. 
Want het recht van God woont in ieder menselijk hart en niet in instellingen.
 
De afgenomen sociale en economische mondiale orde, historisch opgericht door de corporatie van de Kerk van Rome is eveneens van de Staat gescheiden volgens de Jubilee Leviticus Wetten van Vernieuwing en de Gelijkheid binnen de nieuwe Jubilee wij gelovigen zijn die, als teken van de nieuwe schepping.
 
De wereld en de grond mag uitrusten van het onrecht, de hebzucht en de woekerwinst. Alle schulden en rente zijn geannuleerd, en het land en haar rijkdom is geplaatst voor het algemeen, zodat alle mensen kunnen baden in vrede en gelijkheid, want God wil het zo. Laat alle mensen samenkomen tot deze nieuwe Jubilee onder de directe orde van God en de natuurwetten.
 
In Ierland, Canada en Amerika, hebben katholieke geestelijken hun plan al aangekondigd om uit te willen treden  uit Rome en  hun eigen nationale, op congregatie gebaseerde kerken te stichten, volgens NON (Niet in Onze Naam), een in Dublin gevestigde groep. Een soortgelijke beweging is begonnen in het mid-westen van Amerika in een Common Law Congregatie Beweging, die er naar streeft christelijke kerken op te richten op gewoonterecht en die niet gebonden zijn aan de Staat noch Admirality Law of  Canon Law.
 
NON en de Jubilee Congregational Movement kan worden bereikt op thecommonland@gmail.com
 
Uitgegeven door The International Tribunal into Crimes of Church and State (Brussels)
 
Zie onderstaande youtube-links voor meer updates, waaronder nieuwe bewijzen voor Genocide in Canada.
 
Zie het bewijs van Genocide in Canada en andere misdaden tegen de onschuldigen:
 http://www.hiddennolonger.com/ en op de websites van The International Tribunal into Crimes of Church and State: http://www.itccs.org/ en http://www.itccs.tv/ .
 

Een Internationale, meer-talige ITCCS site kunt u hier vinden: http://kevinannettinternational.blogspot.fr/

De complete Common Law Court vorderingen over Genocide in Canada kun u hier vinden:
https://www.youtube.com/watch?v=UvhfXAd08TE